Elektrina

Zabezpečujeme distribúciu elektrickej energie.

Plyn

Našim klientom poskytujeme plyn.

Voda

Našim klientom dodávame pitnú i technologickú vodu, prevádzkujeme neverejné vodovody a kanalizácie.

Deemulgácia

Zneškodňujeme kvapalné odpady.

Vlastníme, prevádzkujeme a budujeme lokálne distribučné siete (LDS) a miestne distribučné sústavy (MDS) na Slovensku

Sme distribučná spoločnosť, ktorá vrámci priemyselných areálov Slovenskej republiky zabezpečuje distribúciu elektrickej energie a plynu, dodávku pitnej a technologickej vody. Prevádzkujeme neverejné vodovody a kanalizácie, zabezpečujeme odvádzanie odpadových vôd splaškovou a dažďovou kanalizáciou a zneškodňovanie odpadov a priemyselných chemikálií neutralizáciou a deemulgáciou. Naše činnosti spadajú pod dohľad ÚRSO a naše ceny služieb sú v súlade s aktuálnou platnou legislatívou. Našou snahou je zabezpečiť klientom bezporuchovú distribúciu energie v rámci vymedzeného územia a rovnako minimalizovať výpadky dodávok energie.

Viac informácií