Elektrina

Zabezpečujeme distribúciu elektrickej energie v rámci územia lokálnej distribučnej sústavy (LDS) priemyselného areálu v Považskej Bystrici, priemyselného areálu Vihorlat v Snine ako aj v polyfunkčných objektoch na Rustaveliho a Závadskej ulici v Bratislave.

Považská Bystrica

Pre zákazníkov LDS v Považskej Bystrici zabezpečujeme distribúciu elektrickej energie z napäťovej úrovne 22 kV a z napäťovej úrovne 0,4 kV vlastnými zariadeniami, pre ktoré zabezpečujeme prevádzku, údržbu a servis. Počet zákazníkov, ktorým distribuujeme elektrinu , je viac ako 140.

Elektrická energia do lokálnej distribučnej sústavy LDS Priemyselného areálu v Považskej Bystrici je zabezpečená dvomi nezávislými cestami:

  • Paroplynovým cyklom TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o. – výrobca elektrickej energie a tepla pomocou plynovej turbíny a kondenzačnej turbíny o celkovom výkone 57 MW
  • Rozvodňami SSE cez 110 kV káblové vedenie s prenosovou schopnosťou 80 MW ukončenou v hlavnom transformátore 110/6,3/11,5 kV či 22 kV káblové vedenie s prenosovou schopnosťou 10 MW. V súčasnosti je prenosová schopnosť do priemyselného areálu v Považskej Bystrici na úrovni 16 MW cez transformátory T1 a T2 (každý o výkone 10 MVA 6,3/22 kV), resp. transformátorom T3 o výkone 25MVA. Cez 22 kV káblové vedenie umiestnenom na energomoste aj v zemi distribuujeme elektrickú energiu do jednotlivých rozvodní a trafostaníc umiestnených po celom Priemyselnom areáli v Považskej Bystrici. Pre odberateľov dodávku elektrickej energie realizujeme na napäťovej úrovni 22 kV a 400 V.
Viac

Bratislava

Pre rezidenčných a retailových zákazníkov na Rustaveliho a Závadskej ulici v bratislavskej Rači dodávame elektrickú energiu do lokálnej distribučnej sústavy, kde dodávame do približne 550 odberných miest, prevažne domácností.