Kontakt

Adresa

GGE distribúcia, s. r. o.

Robotnícka 2160
017 34 Považská Bystrica

info@ggedistribucia.sk
+421 42 432 6542

Deemulgačná stanica

Priemyselný park 316
01701 Považská bystrica

info@ggedistribucia.sk
+421 42 432 6542

Fakturačné údaje

IČO: 36 849 901
DIČ: 2022472793
IC DPH: SK2022472793

Spoločnosť: zapísaná v OR, Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.: 45424/R 

Bankové spojenie

Číslo účtu (VÚB a.s.):   
IBAN: 
SWIFT (BIC): 

2374147559/0200      
SK4002000000002374147559
SUBASKBX

 


Dispečing

Ohlasovňa porúch

voda: 0914 323 487
elektrina a plyn: 0903 710 374

Kontakt pre zákazníkov
Kontakt pre médiá

Jana Luptáková
telefón: 0902 119 627 
e-mail: jana.luptakova@gge.sk

Ochrana osobných údajov


telefón:
02 3268 3800
e-mail: gdpr@gge.sk