Plyn

Zabezpečujeme distribúciu plynu v rámci územia lokálnej distribučnej siete (LDS) priemyselného areálu v Považskej Bystrici ako aj distribúciu plynu v priemyselnom areály Vihorlat v Snine.

Považská Bystrica

Našim klientom v LDS v Považskej Bystrici zabezpečujeme aj distribúciu plynu na vykurovanie objektov, pre účely výroby svojich produktov a prípravu teplej úžitkovej vody.

Zemný plyn je do priemyselného areálu privedený cez samostatnú VTL prípojku do regulačnej stanice plynu, kde je vstup VTL 2,5 MPa a výstupmi VTL do PPC a STL do areálu 0,060 MPa. Paroplynový cyklus (PPC) patrí spoločnosti TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o., kde zemný plyn využívame pre paroplynový cyklus na výrobu elektrickej energie a tepla. VTL prípojku pre PPC  ako aj STL rozvod na distribúciu plynu po Priemyselnom areáli v Považskej Bystrici realizujeme nadzemnými potrubnými trasami po energomoste až k jednotlivým odberným miestam.

Snina

Zemný plyn, ktorý do LDS v priemyselnom areáli privádzame, využívajú naši firemní zákazníci najmä pre potreby svojej výroby. Súčasťou areálu je aj tepláreň patriaca našej sesterskej spoločnosti Snina Energy, ktorá z plynu vyrába cez kombinovanú výrobu teplo a elektrinu. Teplom zásobuje nie len klientov v priemyselnom areáli ale aj celé mesto Snina.